//
biuro usług płatniczych

Czym jest biuro usług płatniczych?

Biuro usług płatniczych w zamierzeniu Ustawy o usługach płatniczych i Dyrektywy PSD jest uproszczoną formą prowadzenia działalności w zakresie usług płatniczych. Główne korzyści z wykonywania działalności w formie biura usług płatniczych zamiast w formie instytucji płatniczej to brak konieczności uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (wystarczy wpis do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego). Do istotnych zalet biura usług płatniczych należy:

  • brak ograniczeń co do formy prawnej prowadzenia działalności,
  • braku wymogu minimalnego kapitału początkowego i funduszy własnych,
  • braku obowiązku sformalizowanego zarządzania ryzykiem i wykonywania kontroli wewnętrznej,
  • brak sformalizowanych wymogów wobec właścicieli i osób zarządzających biurem.

Kto może prowadzić biuro usług płatniczych?

Biurem usług płatniczych może być jednoosobowy przedsiębiorca, spółka osobowa (jawna, komandytowa, komandytowo–akcyjna), spółka handlowa (sp. z o.o., akcyjna), a także podmioty takie jak stowarzyszenia czy fundacje. Jedna osoba fizyczna może być wspólnikiem/udziałowcem w kilku jednostkach będących biurami usług płatniczych. Jeśli jedna osoba fizyczna prowadzi kilka działalności gospodarczych w zakresie usług płatniczych, wszystkie traktuje się łącznie jako jedno biuro usług płatniczych.

Usługi świadczone przez biura usług płatniczych

Biuro może świadczyć wyłącznie usługi przyjmowania opłat za rachunki oraz usługi przekazu pieniężnego na terenie Polski w jeśli wolumen transakcji nie przekracza równowartości 500 000 € miesięcznie. Oprócz tego biuro może świadczyć usługi inne niż usługi płatnicze (np. działalność handlowa, pośrednictwo w sprzedaży ubezpieczeń, pośrednictwo w kredytach ratalnych). Może również świadczyć usługi płatnicze lub quasi-płatnicze wyłączone z zakresu zastosowania Ustawy o usługach płatniczych: przykładowo biuro może prowadzić wymianę walut (po spełnieniu wymogów prawa dewizowego wobec kantorów), wypłatę gotówki w trybie tzw. cash-back.

Wpis do rejestru KNF uprawnia biuro do świadczenia swoich usług jedynie w Polsce. Biuro wpisane do rejestru KNF nie może świadczyć usług w innym kraju UE: ani samodzielnie, ani za pośrednictwem oddziału, ani przez agentów (filii) zagranicznych. Wszystkie te formy współpracy są dozwolone jedynie na terenie Polski.

Możliwość komentowania jest wyłączona.